Natuurlijk Bewegen is een lesmethode waardoor bewegen elke dag op het rooster staat. En dat heeft aantoonbaar een positief effect op kinderen!

 

Door elke dag (voornamelijk buiten) samen te bewegen, stimuleren we de motorische ontwikkeling, het groepsgevoel en de sociaal-emotionele ontwikkeling en we merken dat kinderen effectiever leren.

 

Alle leerkrachten hebben de cursus en coaching Natuurlijk Bewegen/Natuurlijk Leren gevolgd en kunnen zelfstandig beweeglessen geven.