In ons gebouw vind je ook De Ortolaan. Met onze collega’s van het voortgezet speciaal onderwijs (vso) werken we intensief samen.

 

We werken vanuit dezelfde pedagogische visie en aanpak en beide scholen hebben één directie en een gezamenlijk managementteam. Waar mogelijk organiseren we samen activiteiten zoals het jaarlijkse ZiZo-festival en doen we samen mee aan een praktijkonderzoek naar samenwerking tussen ‘onderwijs’ en ‘zorg’.

 

Voor die kinderen die na onze school doorgaan naar De Ortolaan is een doorgaande ontwikkellijn gemaakt: het onderwijs en onze manier van werken sluiten goed op elkaar aan. Natuurlijk zorgen we ook voor een warme overdracht als kinderen na groep 8 naar een andere school gaan, of als zij eerder teruggaan naar de reguliere basisschool.