Zijn er vragen of zijn ouders het niet eens met de gang van zaken, dan kunnen zij natuurlijk terecht bij de leerkracht van hun kind. Ook de coördinator en directeur hebben een luisterend oor: zij gaan ook graag met ouders in gesprek.

 

Lost dit niets op, dan kunnen ouders terecht bij één van onze vertrouwenspersonen Chris Woerden (06 22 723 603) of Wim Pietersma (06 51040539) of kunnen een schriftelijke klacht indienen bij het schoolbestuur.

 


Widdonckschool Heibloem

Meijelseweg 2b

6089 ND Heibloem

Tel.: 0475 - 49 50 91

E-mail: Widdonckschool.Heibloem@aloysiusstichting.nl