Samen met partners

Zoals wij kinderen benaderen als partners, zo doen wij dat natuurlijk ook met ouders. Wij werken als gelijkwaardige partners aan de talentontwikkeling van hun kind, op school, thuis en in de vrije tijd. We houden elkaar goed op de hoogte van hoe het thuis gaat en op school en kijken samen naar de beste ontwikkelingsstappen.