Enthousiast team

De leerkracht is het centrale aanspreekpunt voor leerlingen en hun ouders. Als teamleden vullen wij elkaars kracht prachtig aan en hebben samen veel kennis en ervaring in huis. Wij besteden veel aandacht aan ieders talentontwikkeling en zetten dat talent op de juiste plek in. Daar profiteren leerlingen van!

 

We leren met en van elkaar, bijvoorbeeld door intervisie en door bij elkaar in de klas te kijken. Nieuwe collega’s krijgen een coach en worden goed begeleid bij hun start in ons speciaal onderwijs.

 

Onze medewerkers ontwikkelen zichzelf en dat doen we ook als team. Jaarlijks staan ver verschillende professionaliseringsthema's op de jaarplanning.