Onderwijsgroepen

Wij sluiten het onderwijs zo goed mogelijk aan op de ontwikkelbehoefte van een kind. Veel van onze leerlingen ervaren grote uitdagingen in hun ontwikkeling, bijvoorbeeld door hun gedrag of psychiatrische problemen.

 

Bij de indeling in groepen – van ongeveer twaalf leerlingen – houden we rekening met de ondersteuningsvraag, het niveau en de leeftijd.

 

In de Ontdekklas zitten kinderen die meer- of hoogbegaafd zijn. Zij zijn ‘dubbel-bijzonder’ en hebben op sociaal-emotioneel gebied meer ondersteuning nodig. Zij krijgen uitdaging in de vorm van projecten waarin denken, communiceren en samenwerken samenkomen en werken aan een positiever zelfbeeld.

 

Kinderen die niet of niet volledig toe zijn aan onderwijs, helpen wij in goede samenwerking met Combinatie Jeugdzorg op ons terrein via Intensieve dagbehandeling terugkeren naar school. Dat is gelukkig al vaak gelukt.

 


Widdonckschool Heibloem

Meijelseweg 2b

6089 ND Heibloem

Tel.: 0475 - 49 50 91

E-mail: Widdonckschool.Heibloem@aloysiusstichting.nl