Onderwijsgroepen

Wij sluiten het onderwijs zo goed mogelijk aan op de ontwikkelbehoefte van een kind. Veel van onze leerlingen ervaren grote uitdagingen in hun ontwikkeling, bijvoorbeeld door hun gedrag of psychiatrische problemen.

 

Bij de indeling in groepen – van ongeveer twaalf leerlingen – houden we rekening met de ondersteuningsvraag, het niveau en de leeftijd.

 

Steeds vaker krijgen wij vragen over "dubbel bijzondere" kinderen. Deze leerlingen laten naast kenmerken van begaafdheid ook kenmerken van leer- en/of gedragsproblemen zien. Wanneer de gesignaleerde problemen op de voorgrond staan, worden begaafdheidskenmerken vaak onvoldoende (h)erkend. We hebben iemand in huis met expertise hierover. Zij ondersteunt leerkrachten om het aanbod en welzijn van deze leerlingen in de klas zo goed mogelijk af te stemmen. Heb je hier vragen over neem dan contact op met fleur.verdonkschot@aloysiusstichting.nl.

 

Kinderen die niet of niet volledig toe zijn aan onderwijs, helpen wij in goede samenwerking met onze zorgpartners terug te keren naar school. We stellen perspectief en werken terug naar zoveel mogelijk schoolgang. Dat is gelukkig al vaak gelukt.