Leren op het Widdonckterrein

Op ons grote Widdonckterrein werken wij samen met Combinatie Jeugdzorg. Wanneer kinderen (nog) niet volledig naar school kunnen werken we met onderwijs-zorg arrangementen. We stemmen onderwijs en behandeling goed op elkaar af, volgen samen trainingen en als dat nodig is, werken pedagogischg medewerkers mee in de klas.

 

Het groene Widdonckterrein ligt in het hart van de regio van zo’n negentien gemeentes (en vijf samenwerkingsverbanden passend onderwijs) van waaruit wij kinderen verwelkomen.