Leren op het Widdonckterrein

Op ons grote Widdonckterrein werken wij samen met zorgpartners. Wanneer kinderen (nog) niet volledig naar school kunnen werken we met onderwijs-zorg arrangementen. We stemmen onderwijs en behandeling goed op elkaar af. Soms gaan pedagogisch medewerkers mee in de klas.

 

Het groene Widdonckterrein ligt in het hart van de regio van zo’n negentien gemeentes (en vijf samenwerkingsverbanden passend onderwijs) van waaruit wij kinderen verwelkomen.