Wij doen elke dag opnieuw ons uiterste best om kinderen zo goed mogelijk te laten leren. We verbeteren onszelf, bijvoorbeeld door onderwijsresultaat samen te bespreken en te kijken of wij onze ambities hebben gehaald. Wat gaat goed, wat kunnen we misschien anders doen? We vragen ook regelmatig feedback aan kinderen en ouders. Die zijn gelukkig heel blij met ons onderwijs en onze school.

 

De Widdonckschool in Heibloem heeft van de Onderwijsinspectie de waardering Goed gekregen. Onze school voor speciaal onderwijs scoort daarmee beter dan een mooie voldoende. Een welverdiend compliment voor het team, dat zich elke dag opnieuw inzet voor optimale ontwikkelingskansen voor leerlingen.
 

Kinderen en ouders zijn heel tevreden over de school omdat het schoolklimaat fijn en veilig is en er veel geleerd wordt. Er is aandacht voor brede talentontwikkeling, bewegend leren en het burgerschapsonderwijs is goed. Directie en team werken goed samen, doen dat vanuit één visie en wisselen kennis met elkaar uit.
 

De leerlingenzorg is goed en er is passende begeleiding en ondersteuning voor leerlingen. Voor kinderen met specifieke onderwijszorgvragen is er de onderwijszorgklas en de ontdekklas. Ook het partnerschap met ouders is goed, net als de samenwerking met partners in jeugdhulp en jeugdzorg.

Hier zijn we natuurlijk heel erg trots op!!

 

De Onderwijsinspectie kijkt minimaal eens per vier jaar op elke school wat goed gaat, wat beter kan en wat misschien beter moet.