Wij doen elke dag opnieuw ons uiterste best om kinderen zo goed mogelijk te laten leren. We verbeteren onszelf, bijvoorbeeld door onderwijsresultaat samen te bespreken en te kijken of wij onze ambities hebben gehaald. Wat gaat goed, wat kunnen we misschien anders doen? We vragen ook regelmatig feedback aan kinderen en ouders. Die zijn gelukkig heel blij met ons onderwijs en onze school.

 

Ook de Onderwijsinspectie kijkt minimaal eens per vier jaar op elke school wat goed gaat, wat beter kan en wat misschien beter moet.

 


Widdonckschool Heibloem

Meijelseweg 2b

6089 ND Heibloem

Tel.: 0475 - 49 50 91

E-mail: Widdonckschool.Heibloem@aloysiusstichting.nl