Zorgpartners in de school

We werken met een aantal vaste zorgpartners samen om kinderen zoveel mogelijk in de school therapie of behandeling te kunnen bieden.

 

PMT

Bij psychomotorische therapie en training werken kinderen door bewegen aan hun sociale en/of emotionele ontwikkeling. De ergotherapeut helpt kinderen bijvoorbeeld bij het verwerken van prikkels, het leren organiseren van het werk of de oefening van motoriek. De logopediste is een aantal dagen per week op school voor behandelingen.

 

Logopedie

Moeilijkheden met lezen en spellen geeft problemen met veel schoolse taken. Voordat kinderen leren lezen en spellen kunnen er al problemen zijn met de spraak- en/of taalontwikkeling. Specifieke risicofactoren voor dyslexie in de eerste jaren van de basisschool kunnen door onze logopediste goed worden gesignaleerd en begeleid.
Onze Logopediste, Goyka Lamers, is deskundig op het gebied van diagnostiek, indicatiestelling en behandeling van spraak- en taalstoornissen.
Onze Logopediste is vaak al in een vroeg stadium betrokken bij kinderen met dyslexie. Soms is er nog helemaal geen sprake van een kind dat in het leerproces vastloopt, maar zijn er wel al risicofactoren te signaleren. Goede begeleiding in een vroeg stadium ( onder andere met klanken en letters werken) kan dyslexie weliswaar niet voorkomen, maar wel de uitingsvorm ervan verkleinen.

In de behandeling wordt samengewerkt met de ouders en de school van het kind. Ook wordt rekening gehouden met de totale ontwikkeling van het kind en eventueel bijkomende problemen. Regelmatig, vaak oefenen met lezen, spelling en talige omgeving stimuleren is van belang.

 

Pedagogisch medewerkers

Wanneer uw zoon/dochter een onderwijs-zorg arrangement heeft kan het zijn dat hij/zij in school wordt begeleid door een PM'er. Zij werken samen met ons vanuit behandeling of begeleiding aan re-integratie naar schoolgang.