Die ‘Goed’? Da’s een mooie waardering voor het werk. Daar zijn Maartje en Marlie het over eens. Maar de weg naar de inspectiebeoordeling was minstens zo waardevol als het eindoordeel, benadrukken zij.

“We doen de dingen die ertoe doen voor onze leerlingen. Maar het was ook goed om als team eens écht onder de loep te nemen wat er wettelijk van ons gevraagd wordt. En om met elkaar te kijken en te bespreken hoe we zelf vinden dat we dat doen”, vindt Marlie.

“Het team is zich bewuster geworden van de koersdoelen waar we aan werken, hoe wij dat doen en welke stem zij daarin hebben”, vult Maartje aan. Heel mooi dus, dat leerlingen, ouders, collega’s en ook ouders en netwerkpartners tijdens het inspectiebezoek allemaal goed wisten te vertellen vanuit welke visie de school werkt.

Afgelopen jaren investeerde het team volop in de eigen pedagogische en didactische kwaliteit. De klassenobservaties die Marlie als intern begeleider twee keer per jaar doet, leveren bijvoorbeeld goede gesprekken op over kwaliteit in de klas. En collega’s werken in expertisegroepen aan beter onderwijs. Hierdoor groeide het vakmanschap in de school, maar kreeg ook de kwaliteitscultuur een impuls. “We weten veel beter wat we allemaal kunnen en collega’s leren steeds meer van elkaar”, merkt Marlie.

Dat de Onderwijsinspectie dit alles als ‘goed’ beoordeelt, is natuurlijk mooi. “Heel tof!”, beaamt Maartje. “Nu vooral vasthouden en borgen wat we doen.”