Wij hebben zorg voor ieder ander, met name voor hen die het moeilijker hebben dan wijzelf en dat doen wij door volhardend te zijn in onze betrokkenheid.

De Widdonckschool is Goed!

14 december 2021

Afgelopen week liet de Onderwijsinspectie ons weten dat zij onze school Goed vindt. Daar zijn we natuurlijk supertrots op! Het mooiste compliment in het inspectierapport? “Kinderen en ouders zijn heel tevreden over de school vanwege de prettige en veilige omgeving en omdat je er veel kunt leren”. Kijk: dáár doen we het natuurlijk voor, elke dag opnieuw.

Wij zijn goed!

De Onderwijsinspectie kwam op 19 oktober 2021 op bezoek bij onze school en sprak onder anderen met kinderen, ouders en medewerkers. Ook keken de inspecteurs in de groepen bij de lessen. Afgelopen week kwam het onderzoeksrapport binnen: wij zijn Goed!


 

Ons pedagogisch klimaat is opvallend sterk, vindt de Onderwijsinspectie. Dat betekent dat kinderen zich bij ons op school veilig voelen, de sfeer fijn vinden en veel leren. We volgen de ontwikkeling van kinderen goed en bieden ze passende begeleiding en ondersteuning.

Bewegend leren

Naast basisvakken als spelling, lezen en rekenen, krijgen kinderen goed burgerschapsonderwijs en extra leerstof en activiteiten voor hun brede talentontwikkeling. Denk aan onze CLUBS en bewegend leren. Voor kinderen die dat nodig hebben, bieden we jeugdhulp in de klas en we bieden extra ondersteuning aan meer- en/of hoogbegaafde leerlingen.

Partnerschap met ouders

We scoren ook Goed in partnerschap met ouders. Er is veel contact en de Onderwijsinspectie vindt dat we ouders goed betrekken bij het onderwijs aan hun kind. De samenwerking met andere scholen, jeugdhulp en jeugdzorg is ook goed, zodat we onze leerlingen samen de best mogelijk onderwijszorg kunnen bieden.

Trots en blij!

Natuurlijk zijn we heel blij dat de Onderwijsinspectie ons Goed vindt. Wij blijven ons elke dag opnieuw inzetten voor optimale ontwikkelingskansen van onze leerlingen, voor hun toekomst!

 Nieuwsarchief