Leestijd 2 - 3 min
“Kleuters bloeien op dankzij extra aandacht en begeleiding”
Blije snoeten en jonge kwebbelkousjes, daar worden leerkracht Rafke van Dijck, leerkrachtondersteuner Laury Hamers en onderwijsassistent Iris Konings zélf heel blij van. Sinds schooljaar 2022-2023 zijn zij samen verantwoordelijk voor de nieuwe kleutergroep die is gestart op de Widdonckschool in Heibloem. Een aanwinst, want nu kunnen jonge kinderen die gebaat zijn bij gespecialiseerd onderwijs in hun eigen regio naar school.
Lekker (voor)lezen hoort erbij! Op de foto: leerkracht Rafke.

Spelinloop, een kring met een kringactiviteiten, kieswerkjes, voorlezen, de eerste letters ontdekken, voorbereidend rekenen en spelen in de huis-, bouw-, of autohoek: het is een greep uit de schooldag van de kleuters op De Widdonckschool. “We bieden een veilige, stabiele omgeving en staan onvoorwaardelijk voor de leerlingen klaar”, vertelt leerkracht Rafke.

Op het groene Heibloemterrein is het buitenspelen een feest. “We gaan vaak met de leerlingen naar het blote voetenpad in het bos achter onze school”, vertelt Laury. Buiten is van alles van en over de natuur te leren; zo bezoeken de kleuters ook geregeld de dieren op het terrein.

Leerkracht Rafke (links) en leraarondersteuner Laury (rechts) met de kleuters in het bos achter de school. Daar vind je ook het blote voetenpad.

Duidelijke doelen en structuur

Elke ochtend is Laury of Iris samen met een stagiaire in de kleutergroep, om spelenderwijs met de leerlingen te werken aan thema’s en leerdoelen. ’s Middags is leerkracht Rafke ook in de groep. Zij geeft ook les aan groep 3 en 4 en kan zo de doorgaande (leer)lijn prima bewaken.

“Kinderen die het beste op hun plek blijken te zijn in het speciaal onderwijs, kunnen bij ons op school blijven. Gaat een kind bij ons naar groep 3, dan is het al helemaal gewend aan onze schoolafspraken en werkwijze. We volgen ieders ontwikkeling: kan een kind overstappen naar een reguliere basisschool, dan begeleiden we dat zo goed mogelijk.”

Verbinding met elkaar

Iris: “Mooi om te zien dat tijdens het schoolbreed lezen een leerling uit groep 6 veel zelfvertrouwen opdoet door voor te lezen aan een kleuter. Omgekeerd vinden de jonge kinderen het geweldig als de oudere leerlingen met ze leren of spelen in de pauzes bijvoorbeeld.”

De kleuters doen ook mee met de workshops van CLUBS elke vrijdag. Dan staan schoolbreed activiteiten als sport, kunst en cultuur op het programma en wordt gewerkt aan de sociaal-emotionele ontwikkeling. “De kleuters krijgen gymles en handvaardigheden van onze vakleerkrachten. Tijdens deze lessen met groep 3 en 4 leren ze functioneren in een grotere groep. Tijdens de schooldag zijn we ook veel aan het bewegend leren met de kleuters”, vertelt Iris.

De interactie met oudere leerlingen van de school werkt voor de kleuters heel goed. Op de foto: onderwijsassistent Iris (links).

Kleutergroep steeds bekender

Rafke, Laury en Iris hopen dat de kleutergroep nog meer bekendheid krijgt in de regio, bij ouders en bijvoorbeeld ook bij medisch kinderdagverblijven. “Fijn, want zo kunnen jonge kinderen uit onze regio tijdig op een passende plek onderwijs volgen, zonder veel schoolwisselingen”, onderstreept Rafke.

“Hier kunnen zij zich ontwikkelen in een kleine groep en zijn er veel handen in de klas. We kunnen kleuters dus veel aandacht geven en een passend aanbod bieden. We kijken naar de behoeften en ontwikkelingsmogelijkheden van ieder kind."

Veel contact met ouders

Met ouders is veel contact, om uit te wisselen hoe het thuis gaat, en op school. Ouders geven terug dat hun kind weer met plezier naar school gaat. “Er zijn leerlingen bij die voor hun start bij ons in de kleutergroep niet naar school gingen, of die al meerdere scholen hebben geprobeerd”, vertelt Laury.

“Zijn er signalen dat er speciale ondersteuning nodig is, dan is het beter om op tijd aan de bel te trekken”, vult Rafke aan. “We kunnen samen altijd kijken naar maatwerk. Zo bouwt een kleuter nu de schooltijd stap voor stap op. We merken dat de extra aandacht en begeleiding die we kunnen bieden ervoor zorgt dat ook deze leerling opbloeit.”

Door meer handen in de groep is er echt tijd voor elkaar, ook tijdens het samen fruit eten of lunchen.
auteur Anne-Marie Veldkamp
fotografie John Peters