• Europees Sociaal Fonds

    De gemeente Roermond heeft subsidie aangevraagd voor de arbeidstoeleiding van leerlingen uit het Voortgezet Speciaal Onderwijs en het Praktijkonderwijs in de regio Midden-Limburg. Ook...

    lees meer

Welkom op de website van de Widdonckschool Heibloem

Rust, openheid, geborgenheid en betrokkenheid: dat is op onze school zichtbaar en voelbaar. Wij denken in kansen: hoe kan ieder kind zich zo goed mogelijk ontwikkelen? De Widdonckschool in Heibloem biedt speciaal onderwijs aan leerlingen van zes tot veertien jaar.

 

 

Beste ouder(s)/verzorger(s),

We zijn weer een paar weken bezig in het nieuwe schooljaar. We nemen de maatregelen in het kader van COVID-19 in acht.

Een van de afspraken in het protocol voor het (primair en voortgezet) onderwijs is dat leerkrachten met Corona gerelateerde klachten thuisblijven, zich laten testen en indien nodig in quarantaine gaan.

Met de herfstperiode in aantocht en daarmee de start van het verkoudheids- en griepseizoen, is het aannemelijk dat dit, in combinatie met de COVID-19 maatregelen, de komende maanden een probleem in de bezetting kan veroorzaken.

We streven er altijd naar de leerlingen zoveel mogelijk naar school te laten gaan tijdens deze periode. Bij ziekte van de groepsleerkracht proberen we een beroep te doen op een andere collega of worden de leerlingen verdeeld over de andere groepen. Het kan zijn dat leerlingen dan (een) kortdurend een alternatief programma krijgen binnen een andere groep. Hiervan wordt u, indien van toepassing, uiteraard op de hoogte gebracht.

Indien er meerdere leerkrachten zich ziekmelden, kunnen we echter niet garanderen dat dit de komende periode zal blijven lukken.

Het kan zijn dan we dan tijdelijk terugvallen op afstandsonderwijs en worden ouders/verzorgers verzocht om de leerlingen thuis te houden. Dit proberen we natuurlijk zoveel mogelijk te voorkomen en een zo kort mogelijke periode in te zetten.

Mocht de komende maanden duidelijk worden dat vanuit het RIVM en/of het ministerie andere richtlijnen gaan gelden of nieuwe maatregelen genomen moeten worden, dan passen wij uiteraard ons beleid hierop aan. Wij blijven ondertussen met zijn allen ons best doen om iedereen gezond te houden en indien mogelijk zoveel mogelijk te zoeken naar passende oplossingen.

Ons grootste doel is dat onze leerlingen zich optimaal kunnen blijven ontwikkelen en leren. Het is onze ervaring dat dit het beste lukt bij regelmaat, duidelijkheid en structuur.

 Widdonckschool Heibloem

Meijelseweg 2b

6089 ND Heibloem

Tel.: 0475 - 49 50 91

E-mail: Widdonckschool.Heibloem@aloysiusstichting.nl