Astrid Tacken

Praktijk voor psychomotorische therapie en training

Psychomotorische (kinder)therapie (PMT) is een vorm van therapie waarbij je door middel van bewegen aan je problemen werkt. Je hoeft hiervoor niet bijzonder lenig of sportief te zijn. Bij PMT wordt er gewerkt aan verschillende thema’s; denk hierbij aan grenzen aangeven, samenwerken, contact maken, maar ook plezierbeleving, vertrouwen en lichaams-acceptatie. PMT heeft tot doel haperende of vastgelopen ontwikkelingen weer op gang te brengen.

 

Psychomotorische therapie onderscheidt zich van andere therapievormen door de koppeling tussen geest en lichaam en de aanpak van eventuele (gedrags)stoornissen door middel van fysieke beweging.

 

Voor wie is psychomotorische (kinder)therapie bedoeld?

Psychomotorische therapie is therapie voor kinderen en jong- volwassenen, die vast (dreigen te) lopen in hun sociale en/of emotionele ontwikkeling en die dit in hun gedrag laten zien. Dit gedrag wordt veroorzaakt door een belemmering, een aangrijpende gebeurtenis of een stoornis. Herken je één van de volgende gedrags-kenmerken (bij je kind)?

  • faalangst
  • negatief zelfbeeld
  • agressief of teruggetrokken gedrag
  • weinig lichaamsbesef
  • moeite met contact leggen
  • verstoorde prikkelverwerking

 

Wellicht kan psychomotorische therapie dan een uitkomst bieden.

 

Werkwijze

Bij psychomotorische therapie wordt door middel van bewegen, sport en spel aan het probleem gewerkt. Hierbij gebruikt de therapeut diverse materialen en methodieken.

 

Voordat er daadwerkelijk gestart wordt met de therapie, vindt er eerst een psychomotorisch therapeutisch onderzoek plaats. Dit onderzoek bestaat uit drie sessies, waarbij de cliënt geobserveerd en getest wordt. De uitkomst van dit onderzoek leidt tot een persoonlijk advies en een individueel behandelplan.

 

Ons team bestaat inmiddels uit 6 medewerkers. We werken ambulant, d.w.z. dat we zo dicht mogelijk bij de leefwereld van het kind/de jongere werken. Vaak is dit in de gymzaal of speelzaal op de school of in de buurt waar het kind woont.

 

Wij hechten belang aan het samenwerken met ouders/hulpverleners en leerkrachten om het proces zo optimaal mogelijk aan te gaan.

 

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op www.astridtacken.nl.

 


Widdonckschool Heibloem

Meijelseweg 2b

6089 ND Heibloem

Tel.: 0475 - 49 50 91

E-mail: Widdonckschool.Heibloem@aloysiusstichting.nl