Persoonlijk Gespecialiseerde Zorg (PGZ)

PGZ biedt op school behandeling aan voor kinderen die, als gevolg van hun beperking, sociaal/emotioneel in de knoop dreigen te raken of zijn geraakt. Deze individuele behandeling wordt door deskundige en ervaren orthopedagogen of kinder- en jeugd psychologen op school verzorgd. Er wordt gewerkt met diverse methodieken (zoals psycho-educatie, cognitieve gedragstherapie, EMDR) en er wordt een behandelplan opgesteld met individuele doelen.

 


Widdonckschool Heibloem

Meijelseweg 2b

6089 ND Heibloem

Tel.: 0475 - 49 50 91

E-mail: Widdonckschool.Heibloem@aloysiusstichting.nl