Ergotherapie

De zorg die geleverd wordt heeft geen directe relatie met het onderwijsproces op school. Er komt een verscheidenheid aan vragen binnen op het gebied van productiviteit binnen (schoolse vaardigheden) vrije tijd (het leren fietsen, tot spel komen, uitvoeren van hobby’s) en zelfverzorging (aankleden, wassen, eten enz.). Gezien de complexe problematiek op het speciaal onderwijs bestaat er zelden een enkelvoudige hulpvraag slechts rond de schoolse vaardigheden. Er worden tevens hulpvragen behandeld die enkel op het gebied van de vrije tijd of zelfverzorging liggen.

 


Widdonckschool Heibloem

Meijelseweg 2b

6089 ND Heibloem

Tel.: 0475 - 49 50 91

E-mail: Widdonckschool.Heibloem@aloysiusstichting.nl