Autismebegeleiding.nl

Autismebegeleiding.nl. levert zorg aan kinderen met een autisme spectrum stoornis. Deze zorg wordt gefinancierd vanuit het persoonsgebonden budget van de ouders indien nodig (gedeeltelijk) vanuit de zorgverzekeringswet (via de stichting Autismetotaal.nl). Voor hulp (= behandeling) vanuit de stichting Autismetotaal.nl en/of begeleiding  vanuit Autismebegeleiding.nl is altijd een intake bij de stichting Autismetotaal.nl nodig. Bij hulp vanuit Autismebegeleiding.nl wordt er een zorgovereenkomst met de ouders afgesloten.

 


Widdonckschool Heibloem

Meijelseweg 2b

6089 ND Heibloem

Tel.: 0475 - 49 50 91

E-mail: Widdonckschool.Heibloem@aloysiusstichting.nl