Lerende School

Wij zijn een lerende school. We gaan uit van elkaars kracht, talent en mogelijkheden, net zoals wij dat bij leerlingen doen. Wij staan middenin de wereld en willen met leerlingen, ouders en medewerkers bijdragen aan een betere, duurzame samenleving.

 

Voor leerlingen scheppen we een uitdagende, boeiende én voorspelbare leeromgeving voor onze leerlingen. Wij hebben oog voor de ontwikkelkansen van onze leerlingen en stimuleren hun brede groei, zowel cognitief als sociaal-emotioneel.

 

Wij houden rekening met de leerstijl van onze leerlingen. De één leert immers meer door te doen, de ander door te lezen of te onderzoeken. Welke leerstijl ook: sámen leren is op onze school belangrijk.

 


Widdonckschool Heibloem

Meijelseweg 2b

6089 ND Heibloem

Tel.: 0475 - 49 50 91

E-mail: Widdonckschool.Heibloem@aloysiusstichting.nl