Groepen

Wij laten ons onderwijs en onze begeleiding graag zo goed mogelijk aansluiten op de ontwikkelingsbehoefte van kinderen. Daarom delen wij onze leerlingen in, in een basisgroep van ongeveer dertien leerlingen, rekening houdend met hun leeftijd, niveau en ondersteuningsvraag. Vervolgens geven wij een aantal vakken in niveaugroepen.

 

Op dit moment kennen wij groepen voor kinderen met een stoornis in het autismespectrum die veel behoefte hebben aan structuur. Hier bieden wij veel voorspelbaarheid in tijd, ruimte, materiaal en de organisatie van ons onderwijs. Ook kennen wij groepen voor kinderen die meer externaliserend gedrag laten zien. Hier bieden wij een heldere structuur met een meer directieve benadering.

 


Widdonckschool Heibloem

Meijelseweg 2b

6089 ND Heibloem

Tel.: 0475 - 49 50 91

E-mail: Widdonckschool.Heibloem@aloysiusstichting.nl