De veilige school

Kwalitatief goed onderwijs moet leerlingen kansen bieden en hen aansporen het beste uit zichzelf te halen. Een veilig schoolklimaat is een noodzakelijke voorwaarde voor kwalitatief goed onderwijs en verdient structureel aandacht van alle bij het onderwijs betrokkenen.

 

Als schoolorganisatie hebben wij niet alleen de taak om kennis over te dragen maar ook om samen met de ouders bij te dragen aan de ontwikkeling van sociale competenties en het besef van waarden en normen. Hierin verwachten wij een actieve en ondersteunende rol van de ouders/verzorgers. Vanuit een effectief veiligheidsbeleid kan de school terug vallen op een netwerk van voorzieningen rond de school. In dit netwerk moet U denken aan voorzieningen als jeugdgezondheidszorg, maatschappelijk werk, leerplichtambtenaar, politie en justitie. Het netwerk rond de school dient als een vangnet. Het netwerk vormt de schakel tussen onderwijs en andere jeugdvoorzieningen.

 


Widdonckschool Heibloem

Meijelseweg 2b

6089 ND Heibloem

Tel.: 0475 - 49 50 91

E-mail: Widdonckschool.Heibloem@aloysiusstichting.nl