Onderwijs

Binnen de Widdonckschool wordt gestreefd naar een pedagogisch klimaat
dat aansluit bij de mogelijkheden en beperkingen van de kinderen.
Uitgangspunt is een goede relatie tussen leerkracht en kinderen. De
leerkracht is nabij, volgt het kind om te ondersteunen en is in zijn handelen
voorspelbaar. Deze maakt ontspannen positief contact met het kind en laat
het kind ervaren dat hij het belangrijk vindt wat het aangeeft, voelt en denkt.
Kortom: accepteert het kind zoals het is en richt zich op de mogelijkheden
van het kind, ongeacht de ontwikkelings- of gedragsproblemen. Door ervoor
te zorgen dat het kind zich veilig voelt, zelfvertrouwen opbouwt, zelfstandig
leert functioneren en eigen verantwoordelijkheid leert dragen doet het kind
positieve ervaringen op en wordt het mogelijk dat het kind zelf nieuw gedrag
gaat leren.

 


Widdonckschool Heibloem

Meijelseweg 2b

6089 ND Heibloem

Tel.: 0475 - 49 50 91

E-mail: Widdonckschool.Heibloem@aloysiusstichting.nl