Ontstaan en geschiedenis Widdonckschool

De geschiedenis van onze school gaat terug tot 1852. In dat jaar kwamen enkele broeders uit Amsterdam naar het landgoed Heibloem om er te starten met het ontginnen van peelwoestenij en heidevelden. Gelijktijdig namen zij de taak op zich om te zorgen voor de opvoeding van wezen en anderszins verwaarloosde jongens. In de loop der jaren ontwikkelde deze landbouwkolonie zich tot een vakinternaat met eigen scholen zoals de lagere school en de ambachtsschool. In 1954 werd het vakinternaat opgeheven en verhuisde de ambachtsschool/ L.T.S. naar Heythuysen.

 

In 1956 werd het internaat ”Jongensdorp De Widdonck” opgericht met als doelstelling de behandeling en begeleiding van kinderen met gedragsproblemen. In het verlengde hiervan startte in 1957 de ”Widdonckschool” als school voor speciaal onderwijs voor zeer moeilijk opvoedbare kinderen ( Z.M.O.K.) De school was aanvankelijk bedoeld voorkinderen van het internaat ”De Widdonck”, maar vanaf de oprichting bezochten ook externe leerlingen onze school.

 

De naam van de school ”Widdonck” verwijst naar een van de gewezen landerijen en betekent ”veilige hoogte in waterrijk gebied”. Vroeger natuurlijk in letterlijke zin nu symbolisch met als betekenis dat wij als school een veilige plek willen bieden aan kinderen in de knel. Een beschermde plaats waar kinderen positieve ervaringen kunnen opdoen en zich verder kunnen ontwikkelen.

 

Situering

De school ligt op het terrein van de jeugdhulpverleningsinstelling ”De Widdonck” bestemd voor kinderen uit de regio’s Midden- en Noord Limburg en Noordoost- en Zuidoost Brabant.

 


Widdonckschool Heibloem

Meijelseweg 2b

6089 ND Heibloem

Tel.: 0475 - 49 50 91

E-mail: Widdonckschool.Heibloem@aloysiusstichting.nl