Onze school

De Widdonckschool is een school voor speciaal onderwijs voor kinderen met ernstige gedragsproblemen en psychiatrische problematieken (cluster IV). De Widdonckschool staat bekend als expertisecentrum voor leerlingen  waar adaptief onderwijs ingebed is in de cultuur van de school. Van de 3 basisbehoeften is “relatie” de eerste en belangrijkste component waar op school aan gewerkt wordt. Leerlingen voelen zich geaccepteerd, ze weten dat ze welkom zijn en dat ze zich veilig kunnen voelen. Als aan deze eerste basisbehoefte is voldaan wordt er gewerkt aan “competentie” en “autonomie”. Verder willen we onze leerlingen gepaste onderwijszorg bieden gericht op het realiseren van een toekomstperspectief en daarmee een optimale plaats in de samenleving.

 


Widdonckschool Heibloem

Meijelseweg 2b

6089 ND Heibloem

Tel.: 0475 - 49 50 91

E-mail: Widdonckschool.Heibloem@aloysiusstichting.nl